OBAVIJESTI I NAJAVE

Proveden pregovarački postupak nabave kombi vozila za potrebe Projekta "Zajedno u bolje sutra"

Obavijest o rezultatima za ponudu kombi vozila

 

Zajedno u bolje sutra

 

Obavijesti i najave

 

Temeljem članka 11.5 Pravilnika o provedbi postupka nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN), Udruga ratnih veterana Domovinskog rata "Crne Mambe", nakon provedenog pregovaračkog postupka nabave, dana 9. svibnja 2019. godine donosi

 

OBAVIJEST

svim  ponuditeljima o rezultatima za ponudu kombi vozila

 

I.

U provedenom pregovaračkom postupku za NOJN za potrebe Projekta "Zajedno u bolje sutra", kao najpovoljnija odabrana je ponuda ponuditelja Autowill d.o.o, Podružnica Zagreb, Zagrebačka av. 100, Zagreb, OIB: 12631083049.

Cijena ponude iznosi 159.959,80 kn bez PDV-a, odnosno 195.962,50 kn sa uključenim PDV-om.

 

II.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi robe.

 

III.

Ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz ovog postupka nabave.

 

IV.

Ne postoje razlozi za odbijanje ponude.

 

V.

Ova obavijest dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni svim ponuditeljima putem elektroničke pošte i na službenim stranicama Projekta "Zajedno u bolje sutra".

 

Obrazloženje

Sukladno Pravilniku za postupke nabave za NOJN, Udruga "Crne Mambe", Ulica B.A.Kažotića 4, Dugo Selo, OIB: 69061478911, provela je pregovarački postupak nabave kombi vozila za potrebe Projekta "Zajedno u bolje sutra". Poziv na dostavu ponuda gospodarskim subjektima poslan je 29. ožujka 2019. godine. U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude. U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Autowill d.o.o., Podružnica Zagreb, Zagrebačka av. 100, Zagreb, OIB: 12631083049, valjana te da u cijelosti ispunjava uvjete nabave, te je stoga odlučeno kao u točki I. ove obavijesti. Ponuda koja je pristigla ranije nije prihvatljiva zbog nedostatka Dokumentacije za nadmetanje.

 

Privitak: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

 

Predsjednik Udruge "Crne Mambe"

Ivica Šafarić

 

 

 

 

Foto: URVDR 'Crne Mambe'

Autor: URVDR 'Crne Mambe'

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com